ALV

ALGEMENE LEDENVERGADERING

 

Datum:        donderdag 25 november 2021

Locatie:       Café Hees

Aanvang:     20:00 uur

 

LET OP: De op dat moment geldende coronamaatregelen voor de horeca zijn ook van toepassing voor de ALV. 

 

AGENDA:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Ingekomen stukken
 4. Notulen ALV 2020
 5. Jaarverslag secretaris
 6. IJsbaan
 7. Jaarverslag penningmeester
 8. Verslag kascommissie
 9. Benoeming kascommissie
 10. Pauze
 11. Contributie
 12. Bestuursverkiezing
  • Aftredend en niet herkiesbaar: de heer A. van Laar. Het bestuur draagt de volgende kandidaat voor: mevrouw I. Huiskes. Tegenkandidaten kunnen zich schriftelijk aanmelden voor aanvang van de vergadering, mits deze kandidaatstelling wordt gesteund door tenminste vijf leden
 13. Evenementen voor het jaar 2022
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

 

Lid worden?

Lidmaatschapskosten

Persoon (18 jaar e.o.) € 7,00
Gezin € 12,50

Meer informatie

Social Media

Volg jij ons al op Facebook?

Vragen?

Vragen en/of opmerkingen horen wij natuurlijk graag!
Contactformulier