ALV

ALGEMENE LEDENVERGADERING

 

Datum:        donderdag 28 januari 2021 (i.v.m. de coronamaatregelen uitgesteld van 26 november naar 28 januari)

Locatie:       n.t.b. (afhankelijk van situatie m.b.t. COVID-19 is de ALV online of op locatie)

Aanvang:     20:30 uur.

 

LET OP: In verband met de maatregelen rondom COVID-19 vragen wij u zich vooraf aan te melden per e-mail: info@vvvoruinen.nl U ontvangt van ons bericht over de locatie (al dan niet online) van de ALV.

 

AGENDA:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Ingekomen stukken
 4. Notulen 2019
 5. Jaarverslag secretaris
 6. IJsbaan
 7. Jaarverslag penningmeester
 8. Verslag kascommissie
 9. Benoeming kascommissie
 10. Pauze
 11. Voorstel statutenwijziging
 12. Contributie
 13. Bestuursverkiezing
  • Aftredend en niet herkiesbaar: mevrouw G. Slager. Het bestuur draagt de volgende kandidaat voor: de heer S. Dekker. Tegenkandidaten kunnen zich schriftelijk aanmelden voor aanvang van de vergadering, mits deze kandidaatstelling wordt gesteund door tenminste vijf leden
 14. Evenementen voor het jaar 2021
 15. Rondvraag
 16. Sluiting

 

Lid worden?

Lidmaatschapskosten

Persoon (18 jaar e.o.) € 7,00
Gezin € 12,50

Meer informatie

Social Media

Volg jij ons al op Facebook?

Vragen?

Vragen en/of opmerkingen horen wij natuurlijk graag!
Contactformulier